โล่งใจว่าใส่ถุงยาง “โล่งใจ” ที่ไหนได้ นี่มันสด

ไม่เป็นไร พี่ใส่ถุงแล้ว… ก็ใส่ถุงแล้วไง แต่ไม่ได้บอกว่าถุงแตกไปแล้ว เสียวดีไหม? เหมือนจะแฉะว่าเดิมอีกน่ะ….
เอาเถอะน่า…. เดียวค่อยถอดออกมาแตกใส่หน้าเอา โอเครป่ะ
โล่งใจว่าใส่ถุงยาง
โล่งใจว่าใส่ถุงยาง
โล่งใจว่าใส่ถุงยาง
โล่งใจว่าใส่ถุงยาง
โล่งใจว่าใส่ถุงยาง
โล่งใจว่าใส่ถุงยาง
โล่งใจว่าใส่ถุงยาง
โล่งใจว่าใส่ถุงยาง
โล่งใจว่าใส่ถุงยาง
โล่งใจว่าใส่ถุงยาง

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information