ทั่วไป

น้ำนมแม่ลูกอ่อน

ของเด็ดมันอยู่ที่แม่ลูกอ่อนนี้แหละ เนื้อนม ไข่แน่นๆ เน้นๆTo top