น้องคนนี้ได้เล่นทวิตป่าวนะ…..

น้องคนนี้ได้เล่นทวิตป่าวนะ.....
น้องคนนี้ได้เล่นทวิตป่าวนะ.....
น้องคนนี้ได้เล่นทวิตป่าวนะ.....
น้องคนนี้ได้เล่นทวิตป่าวนะ.....

สหัสวรรษ

แค่มองหน้าผมคิดว่าเด็กคนนี้หีใหย่แน่นอนผมเคยเย็ดเด็กรุ่นน้องบ้านอยุ่ติดกันอายุเด็ก12ผม18เปิดมาอย่างนี้เลยน่าเย็ดมากผมยังไม่มีประสพการกามเลยตอนนั้นแต่ก็เย็ดเด็กเสร็จไป2ทีหำผมถลอกแสบจี้ดเลยแต่ก็มันๆนึกถึงเด็กทีไรใจสั่นทุกที

แค่มองหน้าผมคิดว่าเด็กคนนี้หีใหย่แน่นอนผมเคยเย็ดเด็กรุ่นน้องบ้านอยุ่ติดกันอายุเด็ก12ผม18เปิดมาอย่างนี้เลยน่าเย็ดมากผมยังไม่มีประสพการกามเลยตอนนั้นแต่ก็เย็ดเด็กเสร็จไป2ทีหำผมถลอกแสบจี้ดเลยแต่ก็มันๆนึกถึงเด็กทีไรใจสั่นทุกที

สหัสวรรษ

dodo2543

ดมหมี

วาปอยู่ไหน

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information