ทั่วไป

กระชับมิตร กดมิดแบบนี้ ดิ้นไม่อยู่

กดเอาแบบนี้ บอกเลยดิ้นไม่อยู่To top